SEMINÁŘE

 

Umění ovládat svůj stres, emoce, zdravě spát a kvalitně odpočívat

Emoce jsou každodenním zdrojem energie. Abyste ji dokázali naplno využít, zvyšujte svou emoční inteligenci (sebevědomí, seberegulaci, sebemotivaci, empatii i společenskou adaptabilitu). Poznejte stav své mysli hladinu alfa, která vám pomůže využít obou mozkových hemisfér současně. Naučíte se redukovat svůj stres nebo jej naopak využít pro zvýšení pracovních výkonů.

PORTFOLIO SLUŽEB PRO ROK 2022 NAJDETE ZDE.

Komunikace

Komunikovat se učíme celý život. Nejde jen o to, co říkáme, ale také kdy a komu, co u toho dělají naše ruce, oči a rty, jaký máme postoj nebo jakým tónem pronášíme svá sdělení. Cvičení dělá mistry. Proto s klienty trénuji náročné komunikační situace v zátěžových situacích. Učím je říkat jasné laskavé NE, udělovat i přijímat pochvalu, férově vyjadřovat svůj názor, bránit se neoprávněné kritice, vhodně vyjadřovat i přijímat kritiku konstruktivní, sdělovat špatné zprávy a vyjednávat metodou win – win – win. Umění zvládání konfliktních situací jako příležitost naučit se něco nového je jedno z nejžádanějších témat. Do komunikace spadá také odvaha hovořit o svém neúspěchu, poučení z něho je součást našich životních zkušeností.

Business

Své zkušenosti z velkých firem, státní správy i zahraničního obchodu jsem zúročila ve workshopech, které se týkají motivačního klimatu, navyšování pozitivní inteligence, komunikace se zákazníky a péče o ně, spokojenosti zaměstnanců a dalšího rozvoje. Na seminářích se opírám především o praktické tréninky dovedností a přizpůsobení jejich obsahu charakteru firmy, ať už se jedná o velké nadnárodní společnosti nebo malé týmy, věnující se poradenským či sociálním službám. Vedu lidi k navyšování schopnosti se průběžně „zazdrojovat“, hlídat si svou energetickou hladinu a stávat se psychicky odolnějším člověkem. Ten, kdo dobře hospodaří s vlastními přirozenými zdroji energie, dokáže efektivněji zvládat zátěž a horší časy.  Učím klienty preventivně  plánovat a dodržovat prostor pro obnovu sil. Udělat si na regeneraci čas, investovat do toho energii i peníze,naučit se kvalitně spát, těšit se na relax a trvale ho pravidelně začlenit do života.

Témata seminářů

 • „ŠTĚSTÍ není SPOKOJENOST“    Happiness Management
 • „NEÚSPĚCH jako zdravá součást života“    FuckUp Acceptance – síla zranitelnosti
 • „(NE)JISTOTA a ODVAHA“    Rozvoj kritického myšlení, bdělosti a vědomé všímavosti
 • „BOJOVNÍK versus MÍROTVORCE“    Konflikt jako příležitost
 • „REGENERACE“    Spánková psychohygiena a faktory ovlivňující kvalitu zdravého spánku
 • „ZAPÁLENÍ a ZÁJEM“    Prevence syndromu vyhoření
 • „Jak na ZLOST a VZTEK“    Zvládání emocí (nejen) v mezigeneračních vztazích
 • „UVOLNĚNÍ“    Rozvoj intuice, empatie, všímavosti a kreativity
 • „KLID“    Práce mozku v hladině alfa
 • „Ovládejte STRES a STRACH“    Lepší emoční a motivační klima ve firmě i ve vztazích
 • „SEBEJISTOTA“    Rétorika, lektorské a prezentační dovednosti, neverbální komunikace
 • „Odhalte PODVOD, LEŽ a NÁTLAK“    Kontramanipulační techniky
 • „ÚSPĚCH“    Vyjednávání a umění persvaze
 • „ÚCTA A RESPEKT“    Etické zásady v komunikaci
 • „ZVOLNÉNÍ a POHODA“    Time management trochu jinak
X