SEMINÁŘE

 

Umění ovládat svůj stres, emoce, zdravě spát a kvalitně odpočívat

Emoce jsou každodenním zdrojem energie. Abyste ji dokázali naplno využít, zvyšujte svou emoční inteligenci (sebevědomí, seberegulaci, sebemotivaci, empatii i společenskou adaptabilitu). Poznejte stav své mysli: hladinu alfa, která vám pomůže využít obou mozkových hemisfér efektivně.

PORTFOLIO SLUŽEB PRO ROK 2024 NAJDETE ZDE.

Komunikace

Komunikovat se učíme celý život. Nejde jen o to, co říkáme, ale také kdy a komu, co u toho dělají naše ruce, oči a rty, jaký máme postoj nebo jakým tónem pronášíme svá sdělení. Cvičení dělá mistry. Proto s klienty trénuji náročné komunikační situace v zátěžových situacích. Učím je říkat jasné laskavé NE, udělovat i přijímat pochvalu, férově vyjadřovat svůj názor, bránit se neoprávněné kritice, vhodně vyjadřovat i přijímat kritiku konstruktivní, sdělovat špatné zprávy a vyjednávat metodou win – win – win. Umění zvládání konfliktních situací jako příležitost naučit se něco nového je jedno z nejžádanějších témat. Do komunikace spadá také odvaha hovořit o svém neúspěchu, poučení z něho je součást našich životních zkušeností.

Business

Své zkušenosti z velkých firem, státní správy i zahraničního obchodu jsem zúročila ve workshopech, které se týkají motivačního klimatu, navyšování pozitivní inteligence, komunikace se zákazníky a péče o ně, spokojenosti zaměstnanců a dalšího rozvoje. Na seminářích se opírám především o praktické tréninky dovedností a přizpůsobení jejich obsahu charakteru firmy, ať už se jedná o velké nadnárodní společnosti nebo malé týmy, věnující se poradenským či sociálním službám. Vedu lidi k navyšování schopnosti se průběžně „zazdrojovat“, hlídat si svou energetickou hladinu a stávat se psychicky odolnějším člověkem. Ten, kdo dobře hospodaří s vlastními přirozenými zdroji energie, dokáže efektivněji zvládat zátěž a horší časy.  Učím klienty preventivně  plánovat a dodržovat prostor pro obnovu sil. Udělat si na regeneraci čas, investovat do toho energii i peníze,naučit se kvalitně spát, těšit se na relax a trvale ho pravidelně začlenit do života.

Témata seminářů

 • Sendvičová generace – Fenomén nové doby
 • Change Management – Změna jako příležitost k růstu
 • Mluvme spolu: Sebe-vědomí a asertivní komunikace
 • Prevence syndromu vyhoření – Zvyšování psychické odolnosti
 • Zvládání zátěžového období – Vnitřní síla
 • Sebepoznání jako předpoklad k úspěchu: Typologie osobnosti podle MBTI
 • Osobní efektivita – Objevte své lepší já
 • Fatigue a sleep management: Psychohygiena, prevence únavy a zdravý spánek
 • Kotva klidu – hospodaření se svou energií
 • Sexy v padesáti, úžasná v šedesáti
 • Zvyšování pozitivní inteligence – Dovednost být spokojený a osobní zralost
 • Rozvoj kritického myšlení a vědomé všímavosti
 • Nenechte sebou manipulovat
 • Konflikt Management – Konflikt jako umění
 • Radikální upřímnost – Odvážná komunikace
 • Umění být zdráv a emoční mistrovství MUDr. Jan Vojáček/ Jitka Ševčíková
 • Biologie vztahů a mezigenerační emoční potřeby MUDr. Jan Vojáček/Jitka Ševčíková
 • Train the Trainers: Lektorské dovedosti Jitka Ševčíková
 • „V síti“ – Emoční inteligence a kybernetická bezpečnost doma i v práci,  Jitka Ševčíková/Karol Suchánek
 • Brillant Brain – paměťový a antistresový trénink: BASIC, ADVANCE, MASTER
X