SEMINÁŘE

 

Umění ovládat svůj stres, emoce, zdravě spát a kvalitně odpočívat

Emoce jsou každodenním zdrojem energie. Abyste ji dokázali naplno využít, zvyšujte svou emoční inteligenci (sebevědomí, seberegulaci, sebemotivaci, empatii i společenskou adaptabilitu). Poznejte stav své mysli hladinu alfa, která vám pomůže využít obou mozkových hemisfér současně. Naučíte se redukovat svůj stres nebo jej naopak využít pro zvýšení pracovních výkonů.

PORTFOLIO SLUŽEB PRO ROK 2023 NAJDETE ZDE.

Komunikace

Komunikovat se učíme celý život. Nejde jen o to, co říkáme, ale také kdy a komu, co u toho dělají naše ruce, oči a rty, jaký máme postoj nebo jakým tónem pronášíme svá sdělení. Cvičení dělá mistry. Proto s klienty trénuji náročné komunikační situace v zátěžových situacích. Učím je říkat jasné laskavé NE, udělovat i přijímat pochvalu, férově vyjadřovat svůj názor, bránit se neoprávněné kritice, vhodně vyjadřovat i přijímat kritiku konstruktivní, sdělovat špatné zprávy a vyjednávat metodou win – win – win. Umění zvládání konfliktních situací jako příležitost naučit se něco nového je jedno z nejžádanějších témat. Do komunikace spadá také odvaha hovořit o svém neúspěchu, poučení z něho je součást našich životních zkušeností.

Business

Své zkušenosti z velkých firem, státní správy i zahraničního obchodu jsem zúročila ve workshopech, které se týkají motivačního klimatu, navyšování pozitivní inteligence, komunikace se zákazníky a péče o ně, spokojenosti zaměstnanců a dalšího rozvoje. Na seminářích se opírám především o praktické tréninky dovedností a přizpůsobení jejich obsahu charakteru firmy, ať už se jedná o velké nadnárodní společnosti nebo malé týmy, věnující se poradenským či sociálním službám. Vedu lidi k navyšování schopnosti se průběžně „zazdrojovat“, hlídat si svou energetickou hladinu a stávat se psychicky odolnějším člověkem. Ten, kdo dobře hospodaří s vlastními přirozenými zdroji energie, dokáže efektivněji zvládat zátěž a horší časy.  Učím klienty preventivně  plánovat a dodržovat prostor pro obnovu sil. Udělat si na regeneraci čas, investovat do toho energii i peníze,naučit se kvalitně spát, těšit se na relax a trvale ho pravidelně začlenit do života.

Témata seminářů

 • Sendvičová generace – Fenomén nové doby
 • Change Management – Změna jako příležitost k růstu
 • Mluvme spolu: Sebe-vědomí a asertivní komunikace
 • Prevence syndromu vyhoření – Zvyšování psychické odolnosti
 • Zvládání zátěžového období – Vnitřní síla
 • Sebepoznání jako předpoklad k úspěchu: Typologie osobnosti podle MBTI
 • Osobní efektivita – Objevte své lepší já
 • Fatigue a sleep management: Psychohygiena, prevence únavy a zdravý spánek
 • Kotva klidu – hospodaření se svou energií
 • Sexy v padesáti, úžasná v šedesáti
 • Zvyšování pozitivní inteligence – Dovednost být spokojený a osobní zralost
 • Rozvoj kritického myšlení a vědomé všímavosti
 • Nenechte sebou manipulovat
 • Konflikt Management – Konflikt jako umění
 • Radikální upřímnost – Odvážná komunikace
 • Umění být zdráv a emoční mistrovství MUDr. Jan Vojáček/ Jitka Ševčíková
 • Biologie vztahů a mezigenerační emoční potřeby MUDr. Jan Vojáček/Jitka Ševčíková
 • Train the Trainers: Lektorské dovedosti Jitka Ševčíková
 • „V síti“ – Emoční inteligence a kybernetická bezpečnost doma i v práci
 • „Brillant Brain – paměťový a antistresový trénink: BASIC, ADVANCE, MASTER“
X