KONZULTACE

 

KOUČOVÁNÍ

MENTORING

SHAPING

V životě každého člověka přicházejí chvíle, kdy potřebuje podporu a pomoc někoho druhého, aby našel řešení své situace nebo se dokázal posunout dál. Ne nezbytně někoho, kdo mu řekne, co přesně má udělat, ale kdo mu pomůže podívat se na svoji situaci z jiného pohledu a objevit řešení. Právě v tu chvíli může někdo, komu důvěřujete hrát roli mentora, trenéra nebo kouče – někoho, kdo pomáhá druhému člověku posunout se v jeho životě, v jeho rolích a službě, přestože zodpovědnost zůstává plně ve vašich rukou.

Jak to probíhá?

Dnes se věnuji svým klientům zejména individuálně, ale i na skupinových seminářích nebo dlouhodobě ve firmách. Kromě práce s emocemi a stresem, řešíme také kvalitu prožívání osobního i pracovního času, faktory ovlivňující paměť a kreativitu, řešení konfliktů nebo zvládání složitých obchodních i životních situací.

Na setkáních budeme hovořit o předem stanovených tématech a je jen na vás, jakým směrem se budeme ubírat, jak pronikneme do hloubky a do detailů, čemu se budeme věnovat dříve a čemu později. Cílem všech setkání je pomoci vám na cestě ke změně, kterou jste se rozhodli udělat.

 • Koučování – hledání individuálních řešení na vaší cestě
 • Mentoring – poradenství, na základně vlastních zkušeností
 • Shaping – formování člověka pomocí pozitivní zpětné vazby

Co nejčastěji řeším?

 • Životní otázky
 • Jak vyvážit svůj život a zabránit přetížení a vyhoření
 • Jak si naplánovat kariéru
 • Poznat svůj talent – své silné stránky – to, co mne motivuje
 • Jak mít spokojenou a šťastnou rodinu
 • Mít prostor pro svůj vlastní svět
 • Mít klid a čas pro duševní rozvoj
 • Osobní témata
 • Je možné kultivovat své emoce? Neubližovat jimi sobě i druhým?
 • Jak překonat úmrtí osoby blízké
 • Chci mít své volno bez výčitek svědomí
 • Jak zvládnout změnu zaměstnání
 • Ujasnit si, co je pro spokojenost člověka v práci důležité
 • Mít více času na své koníčky
 • Sebedůvěra, sebeúcta, trénink vděčnosti
 • Toužím mít více peněz na realizaci svých snů
 • Sny, které si chcete naplnit
 • … a spoustu jiných témat tak, jak si je sami na konzultaci přinesete.

Cena úvodní konzultace je 1 800 Kč za 1,5 h.
Další cena je stanovena po dohodě s klientem podle délky kontraktu.
Minimální doba koučinkového kontraktu je 6 měsíců.

Objednat se můžete mailem: jitka@jitkasevcikova.cz
X