Jitka Ševčíková, lektorka projektu Brillant Brain, byla na letošním ročníku festivalu Všem ženám zvolena jednou ze tří Ostar. Žena Ostara je dle keltské symboliky ženou znovuzrození a v naší kultuře je ženou nových začátků, naděje a plodnosti. Ocenění Jitka převzala za celospolečenský přínos na základě svého životního příběhu a projektů, které během posledních 10 let založila nebo podpořila. Byla odbornou porotou oceněna za to, že pomohla svými aktivitami nastavit nové myšlení ve společnosti a inspirovat ostatní.

X