CD: PODPORA KREATIVITY A INTUICE: HLADINA ALFA

Motivační a vzdělávací  2CD, díky kterému můžete dosáhnout tělesného a duševního uvolnění. Techniky na CD můžete použít zejména na:

  • zvládnutí stresu
  • zbavení se nespavosti a migrén
  • vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života
  • výrazné zlepšení paměti a soustředění
  • posílení sebedůvěry a sebevědomí
  • dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy
  • rozvíjení tvořivosti a intuice.

Set 2CD si můžete objednat na adrese asistentka@hladinaalfa.cz
Cena je 490 Kč včetně DPH a poštovného
Co je to stav ALFA – Alfa vlny (7 – 14 Hz)?

Pokud váš mozek zpomalí, jste ve stavu alfa.  V této hladině se nacházíte nejčastěji těsně před usnutím, při probouzení,  meditaci, odpočinku či zahleděním do prázdna.

Jedná se o stav uvolnění těla i mysli, kdy má paměť zvýšenou schopnost ukládat a vybavovat si, mysl rychle regeneruje, celý organismus odpočívá a posiluje životní funkce, přirozeně se tvoří endorfiny.

Jaké nahrávky vás čekají na tomto CD setu a jak s nimi můžete pracovat?

1) Přeladění do hladiny alfa

Poslechem úvodní skladby se dostanete do alfa vln. Převládají v uvolněných a současně bdělých stavech. Klid a mír bez pocitu ospalosti nebo únavy jsou charakteristické pocity pod vlivem alfa frekvencí. Zde vznikají představy, kreativní řešení problémů a idejí. Mozek pracuje harmonicky a bez vysokých energetických ztrát.

Alfa = stav uvolnění. Je stavem bdělého odpočinku; setrvání v hladině alfa je žádoucí stav většiny známých meditací, posiluje a regeneruje všechny životní funkce.

2) Pracovna mysli

Pracovna mysli slouží k vnitřní práci na změně návyků, kvalit osobnosti, zlepšení seberegulace a vztahů, získávání intuitivních informací a nových nápadů, vyšší kreativitě. Můžete zde požádat o důležité  informace pro svůj další růst (i z minulosti).

V pracovně se snažte pochopit přítomnost a zprávu poradců, komunikujte s nimi. Symbolika obrazů, které přicházejí z podvědomí je důležitým zdrojem informací. Na mentálním plátně si promítejte své konečné cíle svých programů, vize a nápady.

Naučte se pracovat s vnitřní vírou, že dostáváte to nejdůležitější, bez tlaků a pocitů zklamání, dostanete-li něco jiného, než chcete teď. Pracujte na svém autoportrétu, komunikujte zde sami se sebou i s lidmi, které si do své pracovny mysli pozvete.

3) Ideální pracovní den

Toto cvičení vás provede v uvolněném stavu vaším ideálním pracovním dnem. Vnímejte v alfě všechny pocity, jevy a časové údaje, které jsou jinak, než ve vašem běžném reálném životě. Podvědomí vám vysílá signály, jak byste měli zvolnit, aktivněji odpočívat nebo trávit dopolední či odpolední část. Octnutí se mimo své obvyklé pracoviště může znamenat myšlenkový posun a informaci z podvědomí, že můžete svůj pracovní den trávit i jinak, než jste navyklí.

4) Práce s vlastním zdravím

Chcete-li pracovat na svém zdraví, naučte se především pojmenovat a poznat své emoce, programy a vzorce, které žijete. Každá nemoc má hlubokou příčinu a je pro nás cestou k poznání sebe sama.

Tato nahrávka je nabídkou k prožití nepochopených, odmítnutých a potlačených zkušeností. Lidé mají právo na zkušenost, tedy i na nemoc. Pomocí této techniky můžete objevit energetickou nerovnováhu ve svém těle.

5) Modré dveře

Technika v této nahrávce slouží k získání důležitých informací z vašeho podvědomí. Za modré dveře můžete jít s jakoukoli otázkou, i zcela obecnou, např. Prosím, ať se objeví cokoliv,  co je pro mne nyní důležité?“.

6) Čtyři živly

Závěrečná relaxační technika vás provede krajinou s dotekem země, vzduchu, vody i ohně. Vnímejte, ve kterém z živlů je vám momentálně nejpříjemněji. Každým vstupem do niterných hladin získáváte pro sebe možnost změny, hlubšího pochopení sebe sama i druhých lidí. Zvyšujete své možnosti, jako ovlivnit své zdraví a psychickou kondici.

Co říkají o práci s Hladinou alfa klienti Jitky Ševčíkové:

“Hladinu Alfa jsem před setkáním se tebou neznala, ale hned první zkušenost byla moc fajn. Při druhé jsem se naučila státy EU jak jdou za sebou a pak jsem používala tvou krátkou audio nahrávku pro naladění se do hladiny Alfa při učení na státnice. Tam jsem viděla největší rozdíl. Bez ní jsem ztrácela pozornost u učení při každé maličkosti a myšlenky mi odplouvaly nekontrolovatelně pryč. V hladině Alfa jsem se plně soustředila na učení, myšlenky směřovaly kam jsem já chtěla a potřebovala. Velmi se teda těším na Tvé CD.” Lucie

“S prací v hladině alfa jsem se seznámila na DVD Cesta spokojené ženy od Ženy Ženám, kde Jitka Ševčíková měla jednu nahrávku do převedení do hladiny alfa. První zkouška mne nadchla. Po této zkušenosti jsem zkusila video od Lucky Kolaříkové na vnitřní dítě, byl to pro mne velmi silný citový zážitek a velmi mi to pomohlo. Na dalších seminářích jsem s Jitkou Ševčíkovou nebo Lucií Kolaříkovou pracovala na vnitřním dítěti, moje  pracovna, můj nejlepší pracovní den, můj strach, ukotvení a další . Do mé pracovny v hladině alfa občas chodím řešit pracovní záležitosti, chodím si tam pro rady, znám svůj strach a už se ho nebojím, ale co mi velice nadchlo byl můj ideální pracovní den, protože z toho čerpám každý den a moc děkuji za tuto možnost. Doporučuji každému, protože podle mé zkušenosti si člověk uvědomí, jak si představuje svůj ideální den a snaží se to každý den aplikovat do reálného pracovního dne. Je to super, pomohlo mi to srovnat si pracovní i osobní denní časový rozvrh i plán na týden a měsíc. Což je pro mne skvělé, protože jsem ukotvila pravidelné činnosti ve svém profesním i osobním životě. Mne osobně práce v hladině alfa moc pomáhá, jen jí musím využívat víc než jí využívám, ale to je můj úkol, na kterém právě  pracuji.:-) Doporučuji každému, aby vyzkoušel práci v hladině alfa alespoň třikrát a potom si teprve řekl co mu to dalo. Poprvé je člověk velmi napnutý, protože je vše nové a má v sobě mnoho předsudků, po druhé, protože ví co očekávat je mnohem klidnější, ale určitě přijdou nové zkušenosti a po třetí to už si člověk přijde jako starý kozák a dokáže si opravdu uvědomit co mu práce v hladině alfa dá a co ne.” Růžena Janzová, Trafag

Jsem logicky smýšlející člověk a práce v hladině alfa mě zpočátku zněla jako sci-fi nebo hodně alternativní směr. Můj prvotní postoj byl i proto spíše skeptický. Druhá část mého já však nedokázala odolat zvědavosti a mému rozhodnutí zkusit dosud nepoznané určitě pomohlo i samotné teoretické představení práce v alfě paní Jitkou Ševčíkovou. Přišlo dokonce i na vědecké vysvětlení… Téma v mém případě bylo práce se strachem. Samotná práce v alfě není odpočinek, i když jsem cítila velké uvolnění, mě osobně však nabídla takové otázky, které mi ukázaly podstatu problému a velký posun vpřed. Bonus byl, že vše bez stresu, otázek, které se v hlavě honí bez odpovědí stále dokola, v uvolnění a s doprovodem příjemného hlasu lektorky. Štěpánka Nešporová

Bez jakékoliv předchozí zkušenosti pod vedením zkušené lektorky procházím krajinou své duše a mohu vnímat, porozumět, tišit, léčit, transformovat… Díky! Jana Dvořáková, účastnice Ženy ženám Intensive.

Absolvovala jsem několik seminářů s Jitkou Ševčíkovou, na kterých jsme pracovali v hladině Alfa. Byla jsem překvapená, jaké věci jsem se na sebe dozvěděla, když jsem se do Alfy ponořila. Třeba obraz stromu, který mi o mně vypověděl tolik potřebných informací pro můj postoj k sobě samé. Nebo schůzky v pracovně mysli, které stále využívám, když hledám odpovědi na své otázky. Nedá se to asi takto jednoduše v pár větách vyjádřit, ale byla jsem opravdu nadšená ze způsobu vedení Jitčiných seminářů. Získala jsem několik nových metod, které můžu jednoduše sama na sobě aplikovat a přispět tak k tomu aby můj život byl jednodušší, vyrovnanější a příjemnější. Děkuji Jitko a těším se na další setkání. Denisa Švecová – AldEkon

 Autorka CD Hladina alfa o vydaném motivačním CD:

Jak jsi k alfě vůbec přišla?

Poprvé jsem se  setkala s přelaďováním do alfa hladin při studiu emočního leadershipu v roce 2006. Celý dvouletý projekt  studia byl nabitý v té době ještě ne příliš známými technikami a mne alfa úplně nadchla. Dostávala jsem se do ní s lehkostí, šlo to samo, odpovědi z podvědomí přicházely rychle, zjistila jsem, že jsem při této práci velmi intuitivní a efektivní, bavilo mě to, bylo to taky trochu dobrodružství. A mými výbornými lektorky byla Ing. Dagmar Strnádková, Emanuel Byrtus a Eva Velechovská. Ti mě naučili většinu zde použitých technik.

Proč pracuješ právě s alfou?

Když se mi práce v alfě osvědčila při mém studiu, zlepšování paměti, vybavování z podvědomí, zkoušela jsem samozřejmě i jiné metody jako je  např. NLP, EFT či konstelace, ale na alfa hladinách se mi líbilo, že jsou měřitelné, prokazatelné, že se jedná i pro muže nebo ženy se silným racionálním uvažováním o vědeckou metodu prokazatelnou na přístrojích (biofeedback), která se používá i v psychologii, psychiatrii a na klinikách. Nepotřebuji k přeladění žádný psychowalkman, žádný přístroj, stačí mi můj vlastní dech a hlas, posléze už ani hlas není potřeba. Vždyť do alfy se všichni dostáváme několikrát denně.

Jak tenhle druh meditace působí na Tebe? 

V alfě jsem soustředěná, uvolněná, intuitivní, více se dokážu naladit na sebe uvnitř a poté samozřejmě i na okolí, lidi koem sebe, na své klienty. Příjemné zjištění pro mne bylo, že když na  seminářích používám techniky hladin, přelaďuju se se skupinou také. Překvapil mne můj hlas, jeho působivost, je to opravdu krásný nástroj, dar. Působí to na mně přirozeně, klidní mě to.

Co se díky práci s alfou ve Tvém životě změnilo?

Přineslo mi to větší hravost, vyšší koncentraci, lepší ovládání svého času, intuitivní vhledy. Když přelaďuji s naší malou dcerou, je to zajímavý „výlet“ z běžného dne do klidu a barev. Naučila jsem se v alfě znovu víc používat i další smysly, než jen zrakové a sluchové vjemy. Takže současně s očima a ušima využívám pro zapamatovávání si a prožívání i chuť, čich, hmat a energetické prožitky v těle. Kde to proudí a kde  ne, kde to ladí a kde to drhne. Baví mě, když jsou mí klienti – muži, překvapení, že práce v alfě působí i na ně, často mívají předsudky, že intuice a vnímavost je zejména ženskou záležitostí. To mě fakt baví hodně.

Díky alfě spolupracuji i s trojnásobnou světovou mistryní v paměťovém tréninku MUDr. Michaelou Karsten, která při svých výukových programech s pamětí také práci v alfě využívá k ukládání do paměti a vybavování z paměti. Společně v České republice pořádáme vzdělávací koncepci Brillant Brain brillantbrain.com.

Jinak tyto techniky využívám při svých seminářích osobního rozvoje, při koučování i mentoringu.

Pokud si přejete individuální konzultaci a práci v hladině alfa, prosím kontaktujte mne na e-mailu jitka@jitkasevcikova.cz

X